105 Blue Resort Tote Bag

กระเป๋าผ้า Blue Resort Tote Bag

กระเป๋าผ้าสีฟ้าน้ำทะเล ด้านบนเป็นสีขาว มีสายผ้าประดับที่สามารถนำมาเป็นที่ผูกผมได้ด้วย สายหนังแท้สีธรรมชาติ สีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตามแบบฉบับของหนังแท้ที่ไม่ได้ทำสี เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามจากการใช้งาน

 

ขนาด กว้าง 18" สูง 14" พื้นกระเป๋า 6" ระยะสายกระเป๋า 7"
Related Items